Modell

Az EKLSZ modellje
  • a MINDENKI-EGYESEK-NÉHÁNYAK koncepció: MINDENKI számára hozzáférhetővé tenni a lelkigondozás lehetőségét a gyülekezetben, segíteni az EGYESEKET, hogy lelkigondozói adottságaikat használhassák a közösségen belül és a NÉHÁNYAKAT, akik a MINDENKIT és az EGYESEKET támogatják a képzések és szakmai segítség által
  • fontos szem előtt tartani, hogy különbség van a minőségi kapcsolatok, lelkigondozás és a tanácsadás között
  • tiszteletben kell tartani minden keresztény hagyományt, amelyet a különböző felekezetű keresztények képviselnek
  • bátorítani szeretnénk azokat, akik részei akarnak lenni ennek a víziónak, mert felismertük, hogy nem csak kapnak a képzésből, hanem rengeteget adnak is!