Misszió és vízió

Az EKLSZ missziója:

Erőforrás lenni a gyülekezetek, különböző szervezetek számára, amelyeknek fő célja az, hogy a lelkigondozást fejlessze és támogassa.

Az EKLSZ víziója:
  •  beteljesítse Krisztus parancsát a János 13,34-35 szerint: „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Károli Gáspár fordítás, revideált kiadás, Veritas Kiadó, 2011)
  •  kifejezni Isten szeretetét a lelkigondozáson keresztül: helyreállítani a megtört életeket, építeni a közösségekben a gyógyulást, hitben fejleszteni és erősíteni Krisztus tanítványait.
A Magyar Keresztény Lelkigondozói Szolgálat víziója:
  • minél több magyar közösségben megismerjék ennek a szolgálatnak a munkásságát és áldását, különösképpen azokban az országokban, ahol a magyarság kisebbségben él.
Ez a vízió (Istentől kapott elképzelés, törekvés) elismeri a szükségét annak, hogy:
  • elfogadjuk, hogy Isten feltétel nélkül szeret minket, és azért szeretjük a másikat, mert Isten előbb szeretett minket
  • megértsük, hogy a lelkigondozó segítőkészsége Isten szeretetéből árad
  • felismerjük, hogy a felebarát iránti szeretet az Isten aratásában való munkálkodás fontos részét képezi, amikor arra hívattunk, hogy lelkigondozzuk az Ő teremtményeit Jézus Krisztus által a Szent Lélek munkájában
  • legyünk nyitottak Isten vezetésére az emberi kapcsolatokat illetően, amelyek számára nagyon fontosak. Isten megtartja, támogatja, gyógyítja és megünnepli az emberekkel való kapcsolatát
  • legyünk türelmesek, nyitottak és alázatosak, kulturálisan és kontextuálisan érzékenyek a lelkigondozásban
  • legyünk példaadóak a templom falain kívül, a templom falain belül pedig erősítsük az örömhírrel a gyülekezeti tagokat