Pastoral Care United Kingdom

Egyesült Királyság Lelkigondozói Szolgálata (EKLSZ)

A képzést, amit mi is lefordítottunk és elérhetővé tettünk, az EKLSZ hozta létre. Hálával tartozunk, hogy az EKLSZ mindent megtett annak érdekében, hogy a magyarságban, érdeklődők széles körében elérhető legyen. Ezért, amit az EKLSZ képvisel azt mi is fontosnak tartjuk és egy szoros együttműködés zajlik az EKLSZ és a Magyar Keresztény Lelkigondozói Szolgálat között.

Az EKLSZ arra hivatott, hogy képzésekkel támogassa a lelkigondozókat. A Lelkigondozói Szolgálatot az erre a feladatra kinevezett Igazgatóság vezeti, melynek központja Coventry (Anglia).

Az EKLSZ-t 2013-ig az angol Keresztény Tanácsadók Egyesülete (ACC-UK) képviselte. A lelkigondozók bátorítása, képzése és szakmai támogatása érdekében a KTE kifejlesztett az évek alatt egy alapszintű képzést (Pastoral Care Foundation Course, röviden PCFC), amelyet hosszú éveken át használt s amelyet beépített a jelenlegi képzésbe is. A Lelkigondozói Szolgálat szerepköre és rendszere, különösen az Igazgató szerepe 2013-tól új formát öltött és a KTE külön ágaként, de még mindig szoros együttműködésben létezik azóta.