ACC-UK (EKKTE)

Mit jelent az ACC-UK (Association of Christian Counsellors – United Kingdom)?

Az EKKTE (Egyesült Királyság Keresztény Tanácsadóinak Egyesülete) egy ernyőszervezet, amelyet azért hoztak létre, hogy a keresztény tanácsadást támogassa és fejlessze. Válaszként a gyülekezetek kérésére a KTE létrehozta a tanácsadás mellett a Lelkigondozói Szolgálatot, ezen belül ezt a képzést is, amelyet minden érdeklődő felé megnyitott.

A Keresztény Tanácsadók Egyesületét (KTE) 1992-ben hozták létre Angliában, több olyan megbeszélést követően, amelyet keresztény tanácsadással és lelkigondozással foglalkozó egyesületek tartottak. Ezek a megbeszélések azt bizonyították, hogy megnőtt az igény egy olyan ernyőszervezet létrehozására, amely bizonyos tevékenységeket és hivatalos lépéseket a tagjai nevében megtehet.

A víziót (Istentől kapott elképzelés, törekvés) röviden a következő képpen lehetne összefoglalni:

  •  a keresztény tanácsadást és lelkigondozást országos szinten ellátni
  •  létrehozni egy országos szintű akkreditációs rendszert amely elfogadható a keresztény gyülekezetek, tanácsadási szervezetek és a tágabb közösség részéről
  •  a keresztény képzés elismerését országos szintre emelni
  • létrehozni egy olyan testületet, mely a keresztény tanácsadókat képviselve kapcsolatokat fejleszt ki a kormánnyal, különböző intézményekkel, pl. szociális-egészségügyi hatóságokkal, más felekezetekkel és szakmai szervezetekkel
  • a lelkigondozók bátorítása, képzése és szakmai támogatása.
A KTE céljai:
  •  tisztelni Istent és követni a vezetését
  •  hatékonyan szolgálni a tagjainak az igényeit
Hitbeli nyilatkozat

Az Egyesület azt vallja, hogy a keresztény hit központi igazsága a Bibliában és a történelmi hitvallásokban van. Isten egy és az Ő egysége a Szentháromságban (Atya-Fiú-Szentlélek) lett kinyilatkoztatva. A KTE elismeri Krisztus és a Szentírás hatalmát a hit és gyakorlat minden terén.