Nagy Erika

Nagy Erika református lelkipásztor vagyok Sárközújlakon, egy 700 lelkes gyülekezetben, a Szatmári Református Egyházmegyében. 23 éve végeztem teológiai tanulmányaimat, 10 éve pásztorolom jelenlegi gyülekezetemet. Több, mint 15 éve egyházmegyénk nőszövetségeinek vezetőjeként, 6 éve missziói előadóként végzek szeretetszolgálatot, melyhez állandó munkatársakra és feltöltődésre van szükségem. A teológiai tanulmányaim megkezdése előtt egészségügyi asszisztensként dolgoztam kórházban,távol a szeretteimtől, a középiskolai tanulmányaimat ugyanis egészségügyi szak középiskolában végeztem. Itt gyógyászati központú, bonyolultan teoretikus pszichológiát és pszichiátriát tanítottak nekünk, melyet tizenévesen nehéz volt megérteni és elmélyülni benne, a betegek közötti gyakorlat azonban megtanított értékelni az emberi életet és tisztelni az embert, mint teremtményt, fontosnak tartani a múló időt és félni Azt, Aki mindezt lehetővé teszi. A szakiskolában megszerzett ismereteket másfél éven keresztül betegek között dolgozva gyakoroltam, sokszor csodálkozhattam rá a születés és meghalás tényére, valóságára. Mint lelkipásztor és missziói munkás minden korosztállyal foglalkoznom kell:gyermekekkel, ifjakkal, középkorúakkal és idősekkel egyaránt. Egyik pillanatban a hegyen együtt kell örülnöm az örülőkkel, másikban a mélységben együtt sírni a sírókkal, egyik nap bölcső mellett, másik nap koporsó mellett. 23 év alatt naponta szembesülve az emberek lelki gondjaival egyre inkább elgondolkodtam az emberi lélek bonyolultságán. A legnehezebb és a legcsodálatosabb dolog szeretni ! Ezt tanulnunk kell életünk utolsó napjáig, soha nem fogjuk elég jól csinálni, állandó tanulásra van szükségünk ! Isten iskolájában tanulónak lenni nagyszerű ! Szeretek tanuló lenni ! Szeretek kapni és adni! Ahhoz, hogy adni tudjak szüntelenül kapnom kell, tanulnom kell a legnagyobb tanítótól, aki soha nem hibázik, mindig a legjobb tanácsot adja és a megoldást Önmagában ! erika 2014-ben Vinczéné Pálfi Judit, egykori évfolyamtársam hívott lelkigondozói továbbképzésre, így kerültem kapcsolatba már az első csoportban a Lelkigondozói Alapképzéssel. Azért tetszett ez a képzés, mert nem elméleti, egyszerű, gyakorlatias, bárki előtt nyitva áll, rendszerez, életformáló ereje van, a figyelmet Arra a Szeretetforrásra irányítja, aki Kegyelmével megváltotta az ember és Lelkével képessé tesz arra, hogy eszközként szeretetszolgálatos legyek.Szeretetet adjak és kapjak. Sok munkatárssal dolgozom együtt, sok értékes munkatárs rejlik egy –egy gyülekezetben, akiknek képzésre van szükségük, hogy egyre jobb lelkigondozóvá váljanak. Amikor Istenbe veted a hited, kitárul a látóhatárod. Minél inkább hiszel és bízol Istenben, a lehetőségeid annál határozottabbak lesznek az életedben ! Elsősorban a misszió munkatársai körében népszerűsítem majd az egyházmegyében ezt a továbbképzési lehetőséget, kórházmissziósok, diakónusok, nőszövetség és presbitérium körében.