Mi a képzés célja?

Lehetővé tenni a résztvevőknek, hogy megértsék és elsajátítsák a keresztény lelkigondozást, ugyanakkor végezzenek minőségi lelkigondozást abban a közösségben ahol szolgálnak. A képzésnek ökumenikus jellege van. Nagyon fontos számunkra, hogy minél több gyülekezet, közösség, egyén részesüljön ebben az áldásban, ezért bátorítunk mindenkit, hogy felekezeti hovatartozástól függetlenül jelentkezzen.

Mivel keresztény lelkigondozásról van szó, a jelentkező(k)nek a Biblia világa, az imádság, a hitvallás fontos kell legyen, ezért kérni fogjuk a lelkészi (vezetői) ajánlólevelet, amely ezt a fontos elvárást alátámasztja, ugyanakkor a résztvevő maga is meg kell indokolja, hogy miért akar részt venni ezen a képzésen.

E célok érdekében a romániai magyarságban 2014 októberében indult be a képzés a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspökének, Csűry Istvánnak a támogatásával. 2015 júliusa óta a romániai magyarságnak két koordinátora van. Királyhágómelléken Vinczéné Pálfi Judit, református lelkipásztor, pasztorálpszichológiai lelkigondozó, KREK missziói-diakóniai tanácsos. Erdélyben Becsky Borbála, klinikai pszichológus, mentálhigiénés szakember, pszichoterapeuta, a Familia Centrum Egyesület alapítója és elnöke. A koordinátorok elsősorban a képzések megszervezéséért felelnek, illetve tartják és ápolják a kapcsolatot a képzőkkel. A magyarság körében a képzést Orbán Noémi, szupervízió alatti család pszichoterapeuta képviseli. A képviselő tölti be a “híd” szerepet az Egyesült Királyság és a magyarság között. A csapat tehát szoros együttműködésben dolgozik ennek a Szolgálatnak az alakulásáért, fejlődéséért, terjedéséért, abban reménykedve, hogy áldássá válik minél több egyén és közösség életében egyaránt.