Amit NEM nyújt a képzés

  • azért, hogy elkerüljük az elvárások tekintetében a csalódásokat, minden jelentkezőnek figyelembe kell venni, hogy nem egy akadémikus szintű képzésre jelentkezik, hanem a már meglévő tudására és tapasztalatára épít, azokat rendszerezi. Elméletben tehát nem feltétlenül hoz újat egyeseknek. Hiánypotló szerepét az elmélet szintjén azoknál tudja felvállalni, akik nem teológiát végeztek, vagy nem vettek részt semmilyen keresztény, vallástanári, diakóniai stb. alapképzésen.
  • nem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy ez egy képzés és nem (!) workshop (szakmai műhely). Nem az a célja, hogy elsősorban és kizárólag csak módszereket és eszközöket nyújtson, nem mélyül el (csak érinti, megemlíti) konkrét témákban (pl. gyász, veszteség, gyerekek, idősek lelkigondozása, jogvédelem, konfidencialitás stb.) és mindenképp tartalmaz egy rövid elméleti részt a gyakorlati mellett, amelyben teológiailag próbálja az EKLSZ a lelkigondozást megalapozni. Ezt kérjük alázattal elfogadni és ha nem egyéb úgy tekinteni, mint a már meglévő tudás átismétlését, rendszerezését.