Vinczéné Pálfi Judit

A Keresztény Lelkigondozói Szolgálat koordinátora Királyhágómelléken

Református lelkipásztor, pasztorálpszichológiai lelkigondozó, jelenleg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (Románia, Partium) missziói-diakóniai előadótanácsosa vagyok, önkéntes, lelkipásztori szolgálatot végzek a Nagyvárad-Csillagvárosi reformátusvinczene gyülekezetben, a férjem mellett. Természetesen ehhez a sok mindent felölelő szolgálathoz szükséges az a családi háttér, amelyben élek, feleség, három gyermek édesanyja vagyok a mindennapokban.

Az egyházkerületi munka sok-sok utazással, szolgálattal, bizonyságtétel lehetőséggel jár. Mivel emberekkel, közösségekkel dolgozom, szükséges az, hogy lelkileg folyamatosan friss legyek és maradjak.
A Lelkigondozói Szolgálatról 2014-ben hallottam először, nagyon hálás vagyok, hogy tevőleges részese lehetek a terjedésének.

Ahhoz, hogy a társadalom mindennapjait élő ember megállja a helyét, megfeleljen a folyamatosan új kihívásoknak, szükséges a lelki egészség, a motiváltság, a lelkesedés, a céllátás. Hiszem, mert tapasztalom, hogy az aki Istennel kezdi és fejezi be a napjait, belenéz abba a tükörbe, amelyben nem csak a rosszat, hanem a jót is felfedezi, hálát ad Istennek, lelkileg kiegyensúlyozott, elégedett, boldog lesz.
A lélekkel is kell törődni, nem csak a testtel, mert Isten így teremtett minket, azt a lelket, amelyet nekünk adott ápolnunk, gondoznunk szükséges.