Főoldal

Isten hozott a Keresztény Lelkigondozói Szolgálat honlapján!

“Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek!“ János 13,34a
Mi a keresztény lelkigondozás?

A keresztény lelkigondozás egy missziós lehetőség, amely széleskörű tevékenységet nyújt a templomon belül és kívül. Teresa Onions, az Egyesült Királyság Lelkigondozói Szolgálatának igazgatója  a következőképpen definiálta 2013-ban:

 “Az az igény, amely a lélek mélyéről tör ki és válik keresztény lelkigondozói magatartássá, felvállalva a felebaráti szeretetet, amely azért lehetséges mert mi is szeretve vagyunk. Fontos, hogy hálás szívvel, őszinte lélekkel és elszánt akarattal köteleződjünk el benne. Végtére felismerjük, hogy Krisztus követése által megbékélünk Istennel és így válunk az Ő aratásában értékes munkatársakká.” 

Tartalmaznia kell a következőket
 •  meghallgatást
 •  bátorítást
 •  gyakorlati segítséget
 •  imádságot
Magába foglalja a következőket:
 •  azonnali szükségletben vagy elhúzódó nehézségekben kitartóan támogatni másokat
 •  lehetővé tenni a gyógyulást az egyének lelki világában
 •  elősegíti az Istennel, önmagunkkal vagy másokkal való kapcsolat helyreállítását
 •  útmutatást adni egyéb erőforrásokról, amelyeket igénybe vehet a segítségre szoruló
 •  megünnepelni a gyógyulást egymással
Fel lehet ajánlani:
 •  formálisan egy lelkigondozó vagy gyülekezeti vezető által
 •  informálisan a mindennapi kapcsolatokban
 •  szakképzett egyének által
 •  kiscsoportokban
 •  különféle szolgálatokban
 •  külmissziós projektekben
 •  egy gyülekezet vagy több gyülekezet által
 •  templomi környezetben
 •  egyéb helyzetekben, pl. iskolában, különféle otthonokban, bármilyen helyzetben és szervezetben, ahol a lelki segítés nélkülözhetetlen
A KERESZTÉNY LELKIGONDOZÓ

Isten szeretetét a minőségi kapcsolatokban szeretné átadni, helyreállítva a megtört egyének életét, építve a közösségekben a gyógyulást és hitben fejlesztve és erősítve Krisztus tanítványait.